UNDER REPAIR

We apologize for the inconvenience, but we need some time to do what we intend to the best possible way. To have an idea who we are and what we do please DOWNLOAD our brief presentation.

You may also contact us at:
V.I.P. Ltd., VAT ID:BG107031266
14 Marmarcha Str.,Sevlievo 5400, BULGARIA
Phone:+359-675-300-70, Mobile: +359-888-255-331
e-mail: sales@vipco-bg.com

___________________________________________________
„ВИП“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по договор № BG16RFOP002-6.002-0118-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Проектното предложение включва поставяне на лъчисто отопление – керамичен лъчист нагревател с висок интензитет, както и енергийно ефективни изолационни системи в сградите - топлоизолационни системи от сандвич панели за покриви, топлоизолационни системи от сандвич панели за външните стени и подове към външен въздух, многокомпонентни топлоизолационни системи за външни стени и подове към външен въздух, прозрачни ограждащи конструкции за прозорци и врати. Общата стойност на проекта е 299 980,00 лв., от които 149 990,00 лв. европейско съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 21.09.2022 г., като той следва да приключи до 21.07.2023 г.


гр. Севлиево
26.09.2022г.

___________________________________________________


„ВИП“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5023-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 27.10.2021 г., като той следва да приключи до 27.01.2022 г.
Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.


гр. Севлиево
28 октомври 2021г.

___________________________________________________


In the meantime please download and review our brief company presentations

DOWNLOAD